Velkommen til min hjemmeside
Se nedenfor vedrørende bogudgivelse og foredrag
Kontakt:

Jeg kan kontaktes på mail: vej@privat.dk

Du kan også ringe på: 21 66 82 66

Bogen "Du står mit hjerte nær" Læs mere her

„I taknemmelighed over at leve i vor tidsalder og i vores del af Verden, kan jeg ikke lade være at tænke på, hvor god en mulighed jeg har fået for på „næsten“ naturlig måde at leve videre“.

Sådan står der at læse i en ny bog, „Du står mit hjerte nær“, som Bent Kjærsgaards Forlag netop har præsenteret.

Forfatteren er den 75-årige Verner Stilling Jensen, Fårevejle, som fortæller om sine oplevelser med at få dårligt hjerte, og med at få „installeret“ en pacemaker, der, som han udtrykker det, skal hjælpe med at holde dikkeværket i gang.

I årenes løb er der udgivet mange bøger, der beskriver sygedomsforløb, og afsættet har ofte været, at alle behandlervæsenets fejler, mangler, inkompetence og urimeligheder skulle beskrives, men i sammenligning med disse, er Verner Stilling Jensens bog en befriende undtagelse.

Vel er det en „sygehistorie“, han har skrevet - en historie om vigtigheden af, at hjertet banker, som det skal, men det er nok så meget en historie om alt det - og alle dem - hans hjerte banker for!

I en djærv og folkelig tone, tager Verner Stilling Jensen læseren med i dagligdagen, både før og efter indlæggelsen, og man følger ham på hospitalet, og møder læger, sygeplejersker og medpatienter.

I elegante og muntre pennestrøg tegner han levende portrætter, men vi er også med i de mørke nætter på hospitalsstuen, hvor han lader tanker gå til hjemmet, familien, tilbage i tiden, og fremad - til alle dem, hans hjerte fortsat banker for, selv om de ikke ér mere.

Verner Stilling Jensen stammer fra Jylland, men har tilbragt en stor del af sit liv i Odsherred, hvor han i mange år var forstander for diabetikerhjemmet Solglimt i Fårevejle Stationsby.

Som aktiv pensionist er han blevet kendt af mange for sin talrige foredrag, hvor han har flere emner på programmet, men „Du står mit hjerte nær“ er hans første bogudgivelse.

- Jeg har skrevet bogen, blandt andet som en hjælp og trøst for dem, der måtte komme i samme situation, men mest af alt som en hyldest til livet, og til alle dem - og de forhold,  der gør, at der stadig er gang i dikkeværket, siger Verner Stilling Jensen.

Bogen er på 80 sider og koster 30 kroner og kan købes hos Bent Kjærsgaards Forlag: tlf. 59 65 90 47, eller: Verner Stilling Jensen, tlf. 21 66 82 66.

Forlaget kan også kontaktes via mail: bentkj@yahoo.dk

 


Ny bogudgivelse:


Multikunstneren og forfatteren Bent Kjærsgaard, som jeg en årrække havde et samarbejde med, var i en periode chefredaktør på avisen Odsherredskysten.


I denne periode bad han mig fortløbende at sende klummer til avisen, hvilket efterhånden blev til 50 stk.


Omkring 2014 ønskede han i bogform at udgive disse klummer, skuespillet "Baronen" samt et par andre ting jeg har skrevet. Desværre blev han alvorlig syg og afgik ved døden.


Jeg har siden tumlet med tanken om udgivelse af sådan en bog, hvilket nu er lykkedes.


Bogen omhandler hovedsageligt "Baronen", smådigte og autentiske beretninger.


Måske er det vigtigt at oplyse, at bogens forsidebillede er undertegnede og billedet på bagsiden er en Thorvaldsen statuette.


Foredragsvirksomhed

Til foreninger og andre interesserede.


Hvem er jeg og hvad kan jeg tilbyde:

Navn: Verner Stilling Jensen: Født  og opvokset på en gård i Vestjylland.

 

Efter endt skolegang og en del år ved landbruget var jeg på højskole, uddannede mig til diakon, herefter til social-pædagog, og afsluttede med en lederuddannelse på Den Sociale Højskole i København.

 

I perioden fra 1966 til 1997 var jeg forstander ved Diabetikerhjemmet Solglimt i Fårevejle, som er Danmarks eneste behandlingshjem for samspilsramte børn og unge med diabetes.


Efter et dejligt indholdsrigt arbejdsliv gik jeg i 1997 på pension, med henblik på
bedre at kunne hellige mig mine øvrige interesser.

 

Jeg er bl.a. optaget af samfundsforhold, social sameksistens, det lokale folkekirkeliv  og eksistentielle spørgsmål. Jeg har fået nok af fundamentalisme og fanatisme.

 

Tilskyndet af vore lokale præster og på anden foranledning har jeg opstartet lidt foredragsvirksomhed, som efterhånden interesserer mig en del.


Foredragene bærer præg af en hyldest til livet med dets glæder og sorger.
Mit budskab fremføres i en atmosfære af alvor og humor, og jeg lægger vægt på at kunne høres og forstås.

 

Foredragsemner:

 

"Et dejligt virksomt liv på jord" fra barndommen i Vestjylland til forstander på Solglimt i Fårevejle.

                           

”Lykken er et godt liv” omhandler arveegenskaber, selvværd  opvækstmiljøets påvirkning og egen indvirkning på livsforløbet.

 

”En rejse til Israel, Jordan og Egypten rejseberetning og lysbilleder.

 

”Krydstogtrejse i Caribien”  rejseberetning og lysbilleder.

 

”Zarens Vandveje”  Fra Skt. Petersborg til Moskva


Min bog: ”Du står mit hjerte nær” om hvad jeg oplevede i foråret  2008 i forbindelse med at skulle have en pacemaker. Bogen  er alvorlig, men den er båret af humor og en hyldest til livet.